Begraven

De keuze voor begraven of cremeren is heel persoonlijk en beide mogelijkheden hebben zowel voor- als nadelen.

Het voordeel van een begrafenis is dat u vanaf de dag van de uitvaart meteen de laatste rustplaats van uw dierbare kunt bezoeken. Ook vinden sommige mensen het een fijn idee dat het lichaam van de overledene er na de uitvaart nog is, al is het dan begraven.

Vaak wordt gedacht dat een begrafenis alleen maar mogelijk is bij een kerkelijke uitvaart. Dit is echter niet het geval. Een begrafenis kan plaatsvinden na een kerkdienst in de kerk maar ook na een niet kerkelijke afscheidsdienst in een openbare ruimte. Dit kan zijn een gemeenschapshuis, een zaal in een horecagelegenheid en zelfs de aula van een crematorium. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om een kerkgebouw af te huren voor een gewone afscheidsdienst.

Op de begraafplaats wordt vaak afscheid genomen van de overledene op een centrale plaats, omdat bij het graf zelf maar weinig mensen kunnen staan. Nadat alle genodigden afscheid hebben genomen kunt u als nabestaanden, als u dat wilt, de overledene zelf mee naar het graf brengen en daar in alle rust afscheid nemen. Ook kunt u erbij blijven als we de kist laten zakken in het graf, of daar zelfs bij helpen. En als u liever met de hele groep genodigden meteen naar het graf wilt om afscheid te nemen, dan kan dat uiteraard ook.

Er bestaan algemene begraafplaatsen, parochiebegraafplaatsen en natuurbegraafplaatsen.

Op een algemene begraafplaats mogen zowel gelovigen als niet gelovigen begraven worden.

Op een parochiebegraafplaats, die verbonden is aan een kerk, mogen gelovigen altijd begraven worden, voor niet gelovigen is dit niet altijd mogelijk. Er moet dan in ieder geval tevoren toestemming voor gevraagd worden bij de betreffende kerk.

Op een begraafplaats kunt u meestal kiezen tussen een enkel, een dubbel of een kindergraf. Bij de meeste begraafplaatsen betekent een dubbel graf dat er 2 personen boven elkaar begraven worden maar er zijn ook begraafplaatsen waar de 2 betreffende personen naast elkaar komen te liggen.

Bij sommige begraafplaatsen wordt nog onderscheid gemaakt tussen koop- en huurgraven, maar dat wordt steeds minder. Ook de uitgifte van goedkope algemene graven (waarbij bijvoorbeeld 3 willekeurige mensen boven elkaar worden begraven) wordt in Zuid-Nederland steeds minder. In het Westen gebeurt dit, door ruimtegebrek, nog wel regelmatig.

Bij de gewone graven worden er meestal grafrechten verleend voor 20 jaar, die later steeds met 10 jaar verlengd kunnen worden. Bij een algemeen graf zijn er vaak slechts grafrechten voor 10 jaar en deze kunnen niet altijd verlengd worden.

Sinds enige tijd bestaan er ook natuurbegraafplaatsen, waar mensen begraven kunnen worden in een mooi en rustig natuurlandschap. Iedereen mag hier begraven worden. Hierbij gaat het meestal om een graf voor eeuwig, maar bij sommige natuurbegraafplaatsen kan ook gekozen worden voor grafrechten voor 50 jaar, die naderhand verlengd kunnen worden. Op het graf mag geen grafsteen of iets dergelijks geplaatst worden, vaak wel een boomschijf of houten gedenkteken met inscriptie. Het graf is naderhand te vinden middels een GPS-systeem. Begraven mag hier uitsluitend in afbreekbaar materiaal, dat zo min mogelijk belastend is voor het milieu. De meeste natuurbegraafplaatsen hebben ook urnengraven. Vaak is er op het terein ook een aula, waar een afscheidsdienst gehouden kan worden.