Plaats van de uitvaart

Een uitvaartdienst kan tegenwoordig gehouden worden op de meest uiteenlopende locaties.

U kunt kiezen voor een kerkdienst, bijvoorbeeld katholiek of protestant. U stelt dan samen met de pastoor, diaken of dominee de inhoud van de dienst samen volgens de gebruiken van de kerk. Hierbij is er meestal ook wel wat ruimte voor persoonlijke inbreng, zoals het laten spreken van familie of vrienden, het draaien van persoonlijke CD’s of het maken van eigen muziek. De betreffende kerkleider moet echter toestemming geven voor dit alles en de uitvaartonderneming heeft hier verder geen invloed op.

In de katholieke kerk maakt men tegenwoordig vaak onderscheid tussen een dienst van woord en gebed – zonder communie – waarin veel eigen inbreng mogelijk is en een eucharistieviering – met communie – waarin minder ruimte is voor eigen inbreng.

Een afscheidsdienst in het crematorium mag u helemaal invullen volgens uw eigen wensen, als u maar binnen de ingehuurde tijd blijft. Zo kunnen er verschillende eigen sprekers aan het woord komen, bent u geheel vrij in de keuze van de muziek en kan er uiteraard live muziek gemaakt worden of worden gezongen. Ook kunnen er foto’s of films vertoond worden. Ik heb het zelfs al verschillende malen meegemaakt dat er een dans uitgevoerd wordt. Van alles is mogelijk. Ik kan u helpen om een dergelijke dienst in elkaar te zetten en ik kan deze ook voorgaan. Hebt u echter liever een eigen voorganger, dan is dat uiteraard ook prima.

Alle genoemde mogelijkheden in een crematorium gelden ook voor een uitvaartdienst in een openbare ruimte, zoals een aula, een gemeenschapshuis of zaal in een horecagelegenheid. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een kerkgebouw af te huren voor een niet kerkelijke uitvaartdienst.

In alle gevallen moet wel tevoren goed gekeken worden naar de kwaliteit van de geluids – en presentatieapparatuur.

Wilt u geen kerkelijke uitvaartdienst, maar wel een dienst met een katholiek of protestants tintje in een crematorium of andere ruimte, dan kan ik daarvoor een voorganger met een kerkelijke achtergrond inhuren.