Cremeren

De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor cremeren. Het voordeel van een crematie is dat u niet jarenlang een graf bij hoeft te houden en dat u helemaal zelf kunt bepalen wat u met de as van de overledene wilt doen.

Een crematie kan plaatsvinden na een kerk- en crematiedienst, na een rechtstreekse crematiedienst in het crematorium of na een afscheidsdienst in een andere openbare ruimte. Ook kan er gekozen worden voor een crematie zonder dat een afscheidsdienst heeft plaatsgevonden.

De standaardtijd voor een crematiedienst is in de meeste crematoria 60 minuten, inclusief het binnenkomen en het naar buiten gaan van alle gasten. De koffietijd valt daar niet onder. Als het nodig is, kan tevoren een verlengde of dubbele aulatijd ingehuurd worden.

Na afloop van de crematiedienst is het tegenwoordig mogelijk om met een groepje nabestaanden de overledene helemaal tot aan de ovenruimte te begeleiden. Ook kun je ervoor kiezen om erbij te zijn als de kist de laatste rustplaats, de oven, in wordt geschoven.

Veel mensen klinkt dit akelig in de oren, maar de meeste nabestaanden die dit hele stuk zijn meegegaan, hebben er een voldaan gevoel over dat ze hun overledene helemaal tot het laatst toe hebben begeleid. Ook is het vaak goed te weten hoe zo’n ovenruimte er in het echt uitziet omdat mensen zich hier vaak engere voorstellingen over maken dan de werkelijkheid is. Maar ook hier geldt weer dat ieder mens anders is en voor zichzelf bepaalt hoe hij of zij afscheid wil nemen van een dierbare.

Na de crematiedienst is het mogelijk om gebruik maken van de koffiekamer van het crematorium. Maar u kunt er ook voor kiezen om voor de koffie naar een ander adres te gaan.

De as van de overledene moet na de crematie een maand in het crematorium blijven, u kunt er dus niet meteen over beschikken. Dit is in Nederland wettelijk zo bepaald.

Na die maand krijgt u een brief thuis van het crematorium en daarin kunt u aangeven wat u met de as wilt doen. U hoeft dus nog niet meteen te beslissen wat u wilt, maar kunt daar nog even rustig over nadenken.

Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het uit laten strooien van de as, een as-sierraadje laten maken, de urn in een urnenmuur of urnengraf laten plaatsen of de urn in eigen huis of tuin bewaren. Zelfs het zetten van een tatoeage met as en het (laten) maken van een schilderij waarin as verwerkt wordt, kan tegenwoordig. Ook kan de as gesplitst worden, zodat verschillende bestemmingen tegelijkertijd mogelijk zijn.